Analiza kompanije za investiranje u akcije inostranih kompanija