Poslednjih godina se sve više govori o preduzetništvu i pokretanju malih biznisa koji predstavljaju oslonac svake ekonomije. Danas postoji sve više građana Srbije koji se odlučuju da započnu sopstveni biznis. Interesovanje za preduzetništvo raste. Preduzetništvo ne predstavlja samo način putem kojeg preduzetnici obezbeđuju svoju egzistenciju, već predstavlja i njihov životni stil. Za sve vas koji tek želite da započnete biznis i postanete preduzetnici, u nastavku teksta možete da pročitate šta je sve potrebno za pokretanje posla. Koji su to koraci?

Kako do biznis ideje?

Pored motivacije i želje, za započinjanje privatnog biznisa potrebna je i dobra ideja koja će pokrenuti čitav put od starta do realizacije uspešnog biznisa. Prvi korak u započinjanju biznisa jeste biznis ideja. Biznis ideja je ključna za razvoj biznisa, ona predstavlja ono što pokreće vaš biznis i motivaciju da ga realizujete. Bez biznis ideje, nema ni biznisa.

Mnogi čekaju da dođu do nekog revolucionarnog otkrića, neke inovacije. Inovativne ideje jesu najbolje, međutim samo mali procenat biznisa zapravo predstavlja potpunu inovaciju. Pored inovacije, do biznis ideje možete doći putem posmatranja situacije na tržištu.

Ideje za pokretanje biznisa možete pronaći:

 • Analizom oblasti u kojima imate iskustvo, specifično znanje ili veštinu
 • Odabirom niše, analizom njihovog problema i ponudom rešenja
 • Prenošenjem nekog proizvoda ili procesa iz jedne industrije i primenom u nekoj drugoj industriji ili drugom tržištu
 • Kreiranjem novog rešenja za neki proizvod ili uslugu iz svakodnevne upotrebe, tako što ćete ga učiniti efikasnijim i pouzdanijim
 • Punudite tržištu nešto što već postoji i nudi konkurencija, ali bolje, brže ili sa nižim trškovima
 • Pratite i analizirajte u kom pravcu idu svetski trendovi i pokušajte da pronađete svoju ulogu u njima

Prilikom razvijanja biznis ideje i kreiranja biznis modela, možete potražiti savet od iskusnijih preduzetnika, onih koji su taj proces već prošli i nekoliko koraka su ispred vas. Takođe, savet možete potražiti i kod konsultanta ili biznis mentora koji vam mogu pomoći u odabiru biznis ideje i njenoj realizaciji.

Kada shvatite čime želite da se bavite, sledi realizacija biznis ideje. Mnogi sebi postavljaju pitanje da li je ovo dobar trenutak za započinjanje biznisa. Idealan trenutak ne postoji. Mnoge dobre ideje koje su čekale idealne uslove na kraju nisu realizovane. Zato nemojte mnogo čekati, jer vreme nikada neće biti pravo.

Kako istražiti tržište?

Potraznja

Naredni korak jeste istraživanje tržišta. Vašu biznis ideju neophodno je testirati na tržištu. Prikupiti informacije o vašoj ciljnoj grupi, njihovim potrebama i željama, ponašanju prilikom donošenja odluka o kupovini i samom procesu kupovine, kao i konkurenciji ukoliko postoji. Preduslov realizacije poslovne ideje i poslovne prilike leži u njenoj tržišnoj opravdanosti, odnosno postojanju tržišta za kupovinu određenog proizvoda ili usluge. Putem istraživanja tržišta to možete otkriti.

Istraživanja tržišta potrebno je da dobijete odgovore na sledeća pitanja:

 • Da li na tržištu postoji potreba i tražnja za vašim proizvodom ili uslugom?
 • Ko je vaša ciljna grupa, odnosno kome rešavate problem?
 • Da li na tržištu postoji sličan proizvod ili usluga?
 • Ukoliko postoji, ko je konkurecija i koje su njene cene?
 • Kako ćete se diferencirati u odnosu na konkurenciju?

Za istraživanje tržišta možete angažovati specijalizovanu agenciju koja se time bavi. Takođe, u nekoj meri možete ga realizovati i sami. Za relevantno istraživanje tržišta nije dovoljno razgovarati sa svojom rodbinom i prijateljima, već je potrebno izvršiti detaljnije prikupljanje podataka i njihovu analizu.

Putem istraživanja tržišta, možete prikupiti podatke koje je već neko prikupljao i plasirao. Ovakav vid istraživanja naziva se sekundarno istraživanje tržišta. Sekundarni podaci se mogu naći u različitim statističkim publikacijama, podacima privrednih komora, vladinih institucija, razvojnih agencija, časopisima, knjigama, kao i na društvenim mrežama, sajtovima i forumima.

Moguće je vršiti i primarno istraživanje tržišta putem kojeg samostalno prikupljate podatke. Primarne podatke moguće je prikupiti putem intervjuisanja potrošača kroz ankete, posmatranje ponašanja kupaca i klijena tokom kupovine, organizovanja fokus grupa u kojima se razmatra određena tema ili putem organizovanja eksperimenata u kontrolisanim uslovima.

Kako izraditi biznis plan?

Izrada biznis plana u Srbiji

Nakon odabira biznis ideje i njene validacije na tržištu, sledi planiranje biznisa i predstavlja nužan korak. Da bi uspešno pokrenuli i razvili neki biznis potreban vam je biznis plan. Planiranje biznisa putem biznis plana omogućava vam da planirate posao u detalje, da izbegnete potencijalne greške, smanjite rizik i troškove, i podignete performanse budućeg biznisa. On vam pomaže da istaknete šta želite da postignete svojom idejom, da definišete poslovne ciljeve i način kako da ih ostvarite.

Biznis plan predstavlja okvirni plan vašeg budućeg poslovanja. Predstavlja mapu koja preduzetniku pokazuje da li je putovanje bezbedno i kojim putem bi trebalo da ide.

Biznis plan je pisani dokument koji uključuje sve aspekte poslovanja, i potrebno je da sadrži sledeće:

 • Operativni plan sa opisom tehničko-tehnoloških rešenja, popisom neophodnih sredstava za rad, kapacitetom i obimom proizvodnje, utroškom materijala, brojem i strukturom radne snage, analizom lokacije i zaštite životne okoline i zaštite na radu
 • Marketing plan sa asortimanom proizvoda ili usluga, definisanjem ciljne grupe, analizom cena, promocije i distribucije, projekcijom prodaje i tražnje, plan nabavke i dobavljača, analizom konkurencije
 • Finansijski plan sa ulaganjima u osnovna i obrtna sredstva, izvorima finansiranja, projektovanim prihodima i rashodima, bilansom stanja i uspeha, racio analizom i pokazateljima efikasnosti ulaganja 

Ukoliko posedujete dovoljno znanja iz ekonomije, uz malo više truda biznis plan možete i sami napraviti. Pomoć u izradi istog možete i potražiti kod knjigovodstvenih agencija.

Koja sredstva su potrebna za pokretanje biznisa?

Sledi korak prikupljanja poslovnih sredstava. Osnovna dilema jeste koliko vam je novca potrebno za ulaganje u otpočinjanje nekog posla. Precizan odgovor ne postoji, zavisi od više faktora poput vrste delatnosti, obima posla, tržišta i drugo.

Jedno je sigurno, za pokretanje sopstvenog biznisa potrebna su vam neka početna sredstva, sredstva za investiranje u biznis. Ne znači da ta početna sredstva za pokretanje malog biznisa moraju biti velika. Start biznisa ne mora nužno biti povezan sa velikim novčanim ulaganjem. Ono što se na početku svakako najviše ulaže jeste vreme. Biznis je moguće započeti i sa minimalnim novčanim ulaganjem, ali sa velikim ulaganjem vremena i energije u pokretanje i razvoj istog.

Izvor početnih sredstava može biti sopstveni i pozajmljeni.Sopstvena sredstva predstavljaju najpovoljniji izvor finansiranja i pogodna su za investiranje, ali ih po pravilu često nema dovoljno. Sopstvena sredstva takođe imaju svoju cenu, nisu besplatna. Cena koštanja sopstvenih sredstava jeste oportunitetni trošak odnosno trošak propuštene mogućnosti. Propuštena mogućnost, jer da taj novac niste uložili u dati projekat, mogli ste da uložite u neki drugi posao koji bi vam doneo određenu zaradu ili uložili u banku i primali kamatu.

Pored sopstvenih sredstava, izvor finansiranja mogu biti i pozajmljena sredstva. Za korišćenje sredstava koja potiču iz pozajmljenih izvora finansiranja plaća se naknada u vidu kamate, koja je ugovorom definisana. Sredstva možete pozajmiti od različitih banaka, državnih fondova, raznih privatnih fondova i drugih finansijskih institucija.

Uslove kreditiranja koje privatne banke u Srbiji nude za mala i srednja preduzeća i preduzetnike možete videti na sajtu Narodne banke Srbije https://www.nbs.rs .

Kao izvor početnog kapitala mogu da posluže i brojni programi pomoći od strane države i podsticaji za pokretanje sopstvenog biznisa. Na javnim konkursima pored pozajmljenih sredstava možete konkurisati i za bespovratna sredstva koja raspisuje država.

U nastavku teksta se nalaze neki od sajtova na kojim možete pogledati aktuelne konkurse koje nude državni fondovi i institucije:

Kako registrovati biznis?

Realizaciju poslovne ideje obuhvata i potreba da se zvanično otpočne posao putem registracije firme. Za registrovanje firme možete angažovati pravnika koji poznaje pravila o osnivanju i zakonskim okvirima poslovanja. Možete i sami da se upustite u proces registracije svoje firme.

Registracija firme se obavlja u APR-u, odnosno Agenciji za privredne registre. Pre registracije potrebno je doneti odluku o pravnoj formi, pretežnoj delatnosti, poslovnom imenu i sedištu firme. Zajedno sa dobijanjem Rešenja o registraciji privrednog subjekta, dobija se i matični broj firme, poresko identifikacioni broj PIB, automatski je izvršena prijava za PIO i RFZO, Republički fond zdravstvenog osiguranja. U Upravi prihoda, po vašem zahtevu izdaju vam i Rešenje o utvrđivanju poreza na prihode.

Nakon prikupljanja neophodne dokumentacije, sledi izrada pečata i otvaranje poslovnog računa u banci. Za potrebe urednog vođenja administracije konsultujte i angažujte knjigovođu.

Šta uraditi nakon pokretanja biznisa?

Kada ste uspešno pokrenuli vaš biznis potrebno je da potencijalne kupce ili klijente upoznate sa proizvodima ili uslugama koje nudite. Potrebno je da pronađete najbolje kanale komunikacije putem kojih ćete moći da komunicirate sa njima i prenesete im poruku.

Jedan od najboljih alata za održavanje kvalitetnog kontakta sa vašim kupcima ili klijentima svakako jeste vaš sajt. Veb sajt predstavlja najbolji izlog vašeg biznisa i može vam doneti veliki uspeh u prodaji. Takođe, potrebno je da budete i tamo gde su vaši potencijalni potrošači aktivni, odnosno na društvenim mrežama koje koriste. Pokrenite društvene mreže za vaš biznis, danas predstavljaju nezaobilazan kanal komunikacije sa potencijalnim potrošačima. Radite na izgradnji poverenja sa vašim kupcima, klijentima i saradnicima, gradite svoj brend.

Radmila Igrutinović

Autor teksta:
Radmila Igrutinović

Radmila je biznis mentor i edukator sa višegodišnjim iskustvom u
preduzetništvu, marketingu i prodaji, master ekonomista. Kroz
individualni mentorski rad pomaže preduzetnicima i onima koji to žele
da postanu, da pokrenu, unaprede i uspeju u malom biznisu.

Na njenom instragram profilu možete pročitati
tekstove na temu preduzetništva, marketinga i prodaje.